πλείω

πλείω
πλέω
sail
pres subj act 1st sg (epic)
πλέω
sail
pres ind act 1st sg (epic)
πλέως
full
masc/neut nom/voc/acc dual (epic)
πλέως
full
masc/neut gen sg (epic doric aeolic)
πλείων
more
neut acc comp pl
πλείων
more
neut nom comp pl
πλείων
more
masc/fem acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • πλείω — Α (επικ. τ.) βλ. πλέω …   Dictionary of Greek

  • πλείῳ — πλέως full masc/neut dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πλείων — πλείον και πλέων, πλέον, ΝΜΑ / πλείων, πλεῑον, αιολ. και δωρ. τ. αρσ. πλήων, αττ. συνηρ. τ. ουδ. πλεῑν και κρητ. τ. πλίον και ιων. τ. πλεῡν και αρκαδ. τ. πλός, Α (ως συγκριτ. βαθμός τού επιθ. πολύς) 1. (σχετικά με ποσότητα, μέγεθος, έκταση και… …   Dictionary of Greek

  • Pliosaur — Taxobox name = Pliosaurs image caption = Peloneustes philarchus fossil range = Late Triassic Late Cretaceous regnum = Animalia phylum = Chordata classis = Sauropsida superordo = Sauropterygia ordo = Plesiosauria subordo = Pliosauroidea subordo… …   Wikipedia

  • BIBLII — apud papiam, Artifices, qui faciunt tapetas: h. e. Biblea aut iblia lintea, ut habet Audoenus in Vita Eligii l. 2. c. 34. Est autem Byblium linteum, cannabinum, vel potius ex gosiypio, seu, ut tunc vocabant, bombace confectum. Infra namque… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • EPHEBI — apud Athenienses dicti sunt, qui nomina sua inter Ephebos, i. e. puberes, profitebantur: cuius professionis annus legitimus erat aetatis decimus octavus. Pollux l. 8. c. 9. καὶ εἰς μὲν τοὺς Ε᾿φήβους εἰσῄεσαν εντωκαίδεκα ἔτη γενόμενοι. Cuius… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • EUPHRATES — I. EUPHRATES Mesopotamiae fluv. celeberrimus, et maximus. Magnitudinem eius innuit Callimach. Hymn. 2. Α῀ςςυρίου ποταμοῖο μέγας ῥόος. Itemque Dionys. Φαίνετ᾿ ἀπειρεσίου ποταυμοῦ ῥόος Ε᾿υφρήταο. Maior siquidem est Tigride, sicut resert Strab. l. 2 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MELILOTUS — in Attica laudatissimus, ubique nascitur in asperis et silvestribus et plurimi olim ad coronas usus apud Veteres fuit, quibus expetebatur non flore tantum, sed etiam foliis brevissimis et pinguissimis. Unde et Sertulae Campanae nomen apud Latinos …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PERICLITANTES — in Zeryntho, in antrum Hecatae dicatum, confugere olim soliti sunt, teste Aristophane in Pace. Ita autem de hoc antro, Nicandri Scholiastes, Ο` Ζηρύνθιον ἄντρον εν Σαμοθράκῃ φασὶν εἶναι Λυκόφρων δέ φησι, Ζήρυνθον ἄντρον τῆς κυνοσφαγοῦς θεᾶς ὅ… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • POENICUM seu POENICIUM plostellum; apud Varronem — l. 1. RR. 6. 52. de quo supra, in voce Plostellum, idem quod Punicum est. Sic in veter. Inscr. BELLO POENICIO, i. e. punicô. Poeni nempe, e Phoenicia oriundi, unde Sarrâ, h. e. Tyrô eos arcessit Ennius; Phoenices autem non φοίνικες modo, sed et… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”